excelpython

Python-alternativer til Excel-funktioner

Python-alternativer til Excel-funktioner

Python-alternativer til Excel-funktioner

Python har mange af de sammen funktioner som du kender fra Excel.

Her er et par eksempler på nogle meget brugte Excel funktioner og den sammen funktion i Python.

Excel LOPSLAG > Python PD.MERGE

I Excel kan du bruge en lookup funktion som LOPSLAG() når du vil hente værdier fra en anden “tabel” og tilføje dem til den aktuelle “tabel”.

Eksempel data er to “tabeller” med studerende og deres karakterer.

Du vil gerne have tilføjet Fornavn og Efternavn til Karakter oversigten, hvilket du kan gøre med LOPSLAG:

=LOPSLAG(opslagsværdi, tabelmatrix, kolonneindeks_nr, [intervalopslag])
=LOPSLAG(B5; $B$5:$D$9; 2; FALSK)

Tip: Prøv den nye XOPSLAG-funktion, det er en forbedret version af LOPSLAG, der fungerer i en hvilken som helst retning og returnerer nøjagtige matches som standard, hvilket gør den nemmere og mere praktisk at bruge end LOPSLAG.

I Python kan du bruge flette funktionen PD.MERGE fra Pandas til at gøre det samme:

studerende_karakter = pd.merge(studerende_data, karakter_data, on="Studenter-id")

Nogle af fordelene ved PD.MERGE er:

 • PD.MERGE kan håndtere større datamængder end LOPSLAG
 • PD.MERGE er hurtigere, hvis du har mange LOPSLAG funktioner vil det gøre dit Excel ark langsomt

Excel HVIS > Python NP.WHERE

HVIS() funktionen i Excel kan du bruge til at oprette betingede værdier.

=HVIS(logisk_test; [værdi_hvis_sand]; [værdi_hvis_falsk])

Hvis du vil tilføje teksten “Dumpet” til en ny kolonne, hvis karakteren er under 2, kan du gøre det med HVIS() funktionen.

=HVIS(D5>=2; "Bestået"; "Dumpet")

I Python kan du gøre det sammen med WHERE() funktionen som du finder i NUMPY modulet.

studerende_karakter['Bestået'] = np.where(studerende_karakter['Karakter']<2,'Dumpet', 'Bestået')

Syntaksen på WHERE() er meget lig syntaksen på HVIS()

Excel > Python tekst udtræk

Når du har behov for at udtrække data fra en tekst streng kan du i Excel bruge følgende funktioner:

 • VENSTRE() - =VENSTRE(B3; 2)
 • HØJRE() - =HØJRE(B3;4)
 • MIDT() - =MIDT(B3;2;3)

I Python kan du opnå det sammen med disse funktioner:

navn = 'Hansen'
print(navn[:2])
print(navn[-4:])
print(navn[1:4])

Aggregations funktioner

I Excel har vi adskillige aggregerings funktioner til at opsummere dataene, nogle af de mest almindelige er:

 • MAKS
 • MIN
 • MIDDEL
 • MEDIAN
 • SUM

De tilsvarende Python funktioner er:

print('Maks: ', studerende_karakter['Karakter'].max())
print('Min: ', studerende_karakter['Karakter'].min())
print('Middel: ', studerende_karakter['Karakter'].mean())
print('Median: ', studerende_karakter['Karakter'].median())

Dato funktioner

Excel har forskellige funktioner du kan bruge nåt du skal arbejder med datoer, nogle af de mest almindelige er:

 • ÅR()
 • MÅNED()
 • DAG()
 • UGEDAG()
 • TEKST() Ugedag som tekst
 • UGE.NR

I Python skal du bruge:

dagsdato = date.today()

print('År:', dagsdato.year)
print('Måned:', dagsdato.month)
print('Dag:', dagsdato.day)
print('Ugedag US start søndag:', dagsdato.weekday())
print('Ugedag DK start mandag:', dagsdato.isoweekday())
print('Ugedag tekst:', dagsdato.strftime('%A'))
print('Uge nr.:', date.isocalendar(dagsdato)[1])

Der er forskel på ugedags nummer uge nummer i Danmark og USA. Derfor skal du bruge isocalendar når du vil have DK uge nr.

Filer

Du kan hente og selv prøve de forskellige funktioner med disse to filer:

Flere artikler