excelvba

Brug ChatGPT til VBA kode

Brug ChatGPT til VBA kode

ChatGPT og Excel Makro

Jeg har i mange år undervist i Excel VBA og et af de spørgsmål jeg har fået flest gange er noget i denne retning:

Hvordan kan jeg selv finde ud af hvad de forskellige kommandoer/Funktioner hedder?

Jeg har indtil nu ikke haft et helt rigtigt svar, det er blevet til noget i retning af: Det finder du ud af med tiden, prøv dig frem osv.

Nu har jeg et bedre forslag, beskriv i almendelig klart tekst hvad det er du gerne vil have udført. Sæt det ind i CharGPT og du får enten noget kode der virker med det sammen eller i det mindste et rigtigt godt udgangspunkt.

En makro som jeg brugere tit indsætter et nyt ark med en indholdsfortegnelse over de forskellige ark og link til dem. Super anvendeligt når jeg udleverer eksempel filer på mine kurser.

Jeg prøvede med denne beskrivelse:

Opret en Excel makro, der opretter et nyt ark med navnet Indhold. Indholds arket skal placeres som det første ark. Hvis det allerede eksister skal brugeren spørges om det skal slettes.

Loop igennem alle ark i Excel filen og tilføj et hyperlink til hvert ark i kolonne A i Indholds arket. Autotilpas bredden på kolonne A.

chatgpt

Uredigeret makro kode fra ChatGPT

Sub OpretIndholdsArk()
  Dim wb As Workbook
  Dim ws As Worksheet
  Dim indholdsArk As Worksheet
  Dim brugerSvar As VbMsgBoxResult
  Dim hyperlinkRække As Long
  
  ' Hent reference til arbejdsbogen og indholdsarket
  Set wb = ThisWorkbook
  On Error Resume Next
  Set indholdsArk = wb.Sheets("Indhold")
  On Error GoTo 0
  
  ' Tjek om indholdsarket allerede eksisterer
  If Not indholdsArk Is Nothing Then
    ' Spørg brugeren om indholdsarket skal slettes
    brugerSvar = MsgBox("Indholdsarket eksisterer allerede. Vil du slette det og fortsætte?", vbQuestion + vbYesNo)
    
    ' Afslut makroen, hvis brugeren vælger Nej
    If brugerSvar = vbNo Then Exit Sub
    
    ' Slet indholdsarket
    Application.DisplayAlerts = False
    indholdsArk.Delete
    Application.DisplayAlerts = True
  End If
  
  ' Opret et nyt indholdsark og placer det som det første ark
  Set indholdsArk = wb.Sheets.Add(Before:=wb.Sheets(1))
  indholdsArk.Name = "Indhold"
  
  ' Loop igennem alle ark i arbejdsbogen
  For Each ws In wb.Sheets
    ' Tilføj et hyperlink til indholdsarket i kolonne A
    hyperlinkRække = indholdsArk.Cells(indholdsArk.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
    indholdsArk.Hyperlinks.Add Anchor:=indholdsArk.Cells(hyperlinkRække, 1), _
      Address:="", SubAddress:="'" & ws.Name & "'!A1", TextToDisplay:=ws.Name
  Next ws
  
  ' Autotilpas bredden på kolonne A
  indholdsArk.Columns("A").AutoFit
  
  ' Aktiver indholdsarket
  indholdsArk.Activate
End Sub

Indholdsfortegnelse

Jeg har intet ændret i koden og den virker som den skal!

Prøv selv at indsætte mit forslag eller dit eget i ChartGpt og sæt resultat ind i et Excel VBA Module - Kør makroen!.

Du kan hente en Excel fil hvor koden er indsat: chartgpt.xlsm

Flere artikler